Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planova

Poslovni je plan usmjeren na sve buduće kratkoročne i srednjoročne djelatnosti u organizaciji. On svim zaposlenicima i menadžerima pruža jasan prikaz strategije oporavka. Isto tako utvrđuje i strategiju spašavanja za sve koji su tvrtki pomogli financijski.

Razvoj poslovnog plana slijedi ustaljeni konzultantski pristup. Glavni team za koordinaciju, koji se u pravilu sastoji od direktora i članova višeg menadžmenta koji predstavljaju angažirane vanjske suradnike, upravljat će djelatnostima interdisciplinarnih podskupina, od kojih će se svaka usmjeriti na posebni dio poslovanja. Te podskupine zadužene su za utvrdivanje prilika koje vode poboljšanjima poslovanja unutar dijela poslovanja za koji su zadužene te za određivanje prikladnih inicijativa za promjenu smjera poslovanja. Njihov rad podliježe procjeni na temelju parametara koje je postavio glavni team za koordinaciju djelatnosti. U pravilu, team za koordinaciju djelatnosti u projektu promjene smjera poslovanja tvrtke odredit će (u vrlo ranoj fazi) opće strategijske okvire plana oporavka i usmjeriti se na integraciju raznih inicijativa, koje su osmislile podskupine, u jedinstveni plan djelovanja koji će obuhvatiti prioritetne prilike za poboljšanje poslovanja.

Zašto napisati poslovni plan? 

Postoji nekoliko razloga zašto treba napisati poslovni plan:

Daje smjer - Pomaže voditelju promjene smjera poslovanja ili direktoru da usmjeri tvrtku prema strategijama i taktikama poslovanja koje će tvrtku vratiti na put dugoročnog uspjeha.

Proces - Poslovni je plan i proces i proizvod. Proces izrade poslovnog plana katalizator je kulturnih promjena i promjena u ponašanju koje su bitne želi li se promjenu smjera poslovanja uspješno provesti. Osmišljavanje poslovnog plana natjerat će tvrtku na ponovno razmišljanje o ciljevima koje želi postići, o poslovima na koje se želi usredotočiti, o proizvodima koje želi proizvoditi, o kupcima koje želi posluživati, funkcionalnim strategijama, o potrebama za kapitalom i o svemu što zapravo može njen menadžerski team. Ako se prilikom izrade poslovnog plana svi teški problemi rješavaju tako da zadovolje i sve važne vlasnike udjela, znatno će se povećati mogućnosti za postizanje uspjeha projekta promjene smjera poslovanja.

Struktura - Plan pruža strukturu menadžerskim aktivnostima, opisujući što sve treba poduzeti kako u kratkoročnom tako i u srednjoročnom razdoblju

Mjerenje učinka - Određujući i kvantificirajući posebne poslovne ciljeve, poslovni plan postavlja financijske i nefinancijske mjere učinka prema kojima menadžment može vidjeti napreduje li se i koliko.

Financije - Plan pruža uvjerljivo sredstvo za privlačenje kapitala za financiranje ili preustroj tvrtke tijekom procesa promjene smjera poslovanja.

Što je poslovni plan?

Poslovni plan temeljni je dokument svake tvrtke koja kreće u promjenu smjera po­slovanja. On je sažetak tvrtkina postojećeg stanja, njen strateški, operativni i finan­cijski plan za budućnost, putokaz za ostvarivanje tih planova. Obično se piše tako da zadovolji potrebe velikog broja vlasnika udjela i obično sadržava sve ovo:

Kratki sažetak - U tom dijelu daje se sažeti pregled najvažnijih aspekata poslovnog plana i možda će biti jedini dio dokumenta koji će neki vlasnici udjela pročitati. Stoga taj tekst mora sadržavati: svrhu poslovnog plana, kratki opis tvrtke, njenu povijest i položaj na tržištu, naglaske financijskih projekcija za razdoblje koje plan pokriva (najmanje tri godine) i kratak opis zahtjeva za financiranjem preustroja tvrtke te dodatnog kreditiranja.

Povijest tvrtke - Taj dio dokumenta treba biti kratak, no treba uputiti na najvažnije uspjehe u prošlosti tvrtke, posebno što se tiče proizvoda ili usluga koje je tvrtka razvila i izbacila na tržište i koji mogu poduprijeti tvrtkinu budućnost. Ako postoje neki dobri razlozi zašto učinak u prošlosti nije pouzdan pokazatelj budućih potencijala — primjerice tvrtka namjerava radikalno smanjiti opće troškove ili bitno promijeniti poslovanje — tada te razloge na ovom mjestu treba navesti.

Analiza okoline u kojoj tvrtka djeluje - uključujući gospodarsku granu, posebne sektore proizvodnje i tržišta koja poslužuje, snagu konkurencije (i postojeću i predviđenu), procjenu prijetnji koje se mogu pojaviti ukoliko na tržište uđu novi igrači ili se na njemu pojave zamjenski proizvodi te opis najvažnijih kupaca i dobavljača.

Detaljan prikaz tvrtkinih strategija promjene smjera poslovanja - posebno što se tiče najvažnijih proizvoda ili usluga koje će prodavati, posebnih konkurentskih prednosti koje će razviti, tržišta na kojima će nastupiti, sadašnje i projicirane veličine te kupaca koje će posluživati. Usto, u planu trebaju biti navedene i ostale opće strategije koje će se primijeniti, kao što su smanjenje operacija ili znatnije rezanje troškova.

Opis tvrtkina poželjnog stanja ili vizije (pogledajte nešto dalje).

Analiza operativnosti - Plan treba imati i procjenu najvažnijih prednosti, slabosti, prigoda za poboljšavanje svih važnih poslovnih procesa i svih većih potpornih funkcija.

Operativni planovi djelovanja - Taj dio sastoji se od niza detaljno opisanih inicijativa koje upućuju na slabosti i prilike opisane u analizi operativnosti. Te inicijative »operacionaliziraju« strategije promjene smjera poslovanja, razlamajući ih na niz izvedivih i mjerljivih koraka.

Financijske projekcije - One će činiti temelj svakog dodatnog kreditiranja, preustroja financija ili će poslužiti u pregovorima o tekućoj financijskoj potpori od strane vlasnika udjela. U njima će se postaviti financijske implikacije strategija promjene smjera poslovanja i napisati pojedinosti plana izvedbe operacija, što u pripovjednoj formi opisuje srž poslovnog plana.

Proces primjene - Plan bi trebao uključivati i opis prihvaćenog procesa primjene, s ključnim točkama, s mjerama kojima će se pratiti učinak, s rasporedom izvještavanja vlasnika udjela o napretku izvedbe plana, s programom internog komuniciranja kojim će se poslovni plan objasniti svim ljudima u tvrtki.

Procjena rizika - Za sve vlasnike udjela procjena rizika bit će najvažnija točka prema kojoj će odlučiti hoće li ili neće poduprijeti tvrtku. Stoga je bitno da se pitanje rizika prikladno obradi u poslovnom planu.

Vanjski savjetnici mogu imati korisnu ulogu u njegovoj izradi: 

 • konzultanti mogu dosta olakšati osmišljavanje plana stvarajući menadžmentu i njegovim pretpostavkama izazove te šireći njihove perspektive postavljanjem okvira za izradu plana. Isto tako, oni mogu provesti istraživanja tržišta, dati neovisnu procjenu tehničke izvedivosti ili neki poseban savjet ili potporu u nekom određenom procesu ili području djelovanja tvrtke.

 • iskusni knjigovođe mogu izraditi financijske projekcije koje će biti dio sadržaja plana.

 • pravnici mogu dati savjete o pitanjima vlasništva nad imovinom društva, mogućim odgovornostima tvrtke koje proizlaze iz postojanja određenog proizvoda, o odnosima prema konkurenciji te drugim regulativama.

No iznimno je važno da menadžment »posjeduje« plan koji sadrži znanje, entuzijazam i želju za uspjehom menadžerskog team-a i šire skupine vlasnika udjela. Stil i jezik teksta poslovnog plana moraju odražavati kulturu tvrtke koju team koji će provesti promjenu smjera poslovanja pokušava stvoriti - to ne smije biti kućni žargon poslovnih savjetnika ili drugih vanjskih suradnika.

U ponudi nudimo

Izrada poslovnih planova za potrebe ishođenja kredita kod financijske institucije, izrada poslovnih planova za dobivanje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije, izrada cash-flow studija (novčani tijek), po potrebi i druge odgovarajuće poslovne planove

Povratak

Kontaktirajte nas

 • 400+
  predstečajnih nagodbi
 • 500+
  realiziranih klijenata
 • 10+
  godina iskustva
Kontakt info

Javite nam se s povjerenjem

POSLOVANJE PLUS GRUPA
Prilaz Ivana Visina 1-3
10 000 Zagreb
Kontakt telefon

tel. +385 (1) 4107 431
mob. +385 (0)99 222 1430

E-mail

info@poslovanjeplus.com

Web stranica www.poslovanjeplus.com radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »